🔴 ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด”โครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน(ตาย) ด้วยหลัก 10 อ วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัล”ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบ…

🔴 ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด”โครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน(ตาย) ด้วยหลัก 10 อ วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัล”ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
✔️กิจกรรมภายในงาน อาทิเช่น พิธีถวายพระพรชัยมงคล,วิดีทัศน์ “สุขภาพดี ด้วย 10อ”,การแสดงของนักเรียน สาธิต Warm up ประกอบเพลงกราวกีฬา ฯลฯ
👉🏻สามารถรับชมผ่าน Facebook กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ดูโพสต์ต้นฉบับ