🔸วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมทำกิจ…

🔸วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย นำข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสากรมอนามัย “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชนสนองพระราชปณิธานที่ว่า “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ณ บริเวณโถงอาคาร1 ชั้น1 กรมอนามัย

ดูโพสต์ต้นฉบับ