🫧 กรมอนามัยชวนล้างตลาด ลดเสี่ยงแพร่เชื้อโรค 2 ขั้นตอนในการล้างตลาด 1⃣ ใช้ไม้กวาดหยากไย่ ทำความสะอาดบนเพดาน ขัดทางเดิน กวาดเศ…

🫧 กรมอนามัยชวนล้างตลาด ลดเสี่ยงแพร่เชื้อโรค

2 ขั้นตอนในการล้างตลาด

1⃣ ใช้ไม้กวาดหยากไย่ ทำความสะอาดบนเพดาน ขัดทางเดิน กวาดเศษขยะตามพื้น ทางเดิน รางระบายน้ำ และแผงจำหน่ายอาหาร หากมีคราบไขมัน ให้ใช้โซดาไฟราดทิ้งไว้

2⃣ ฆ่าเชื้อโรคโดยใช้น้ำผสมผงปูนคลอรีน รวมทั้งควรมีการสำรวจท่อระบายน้ำ รอบตลาด เพื่อป้องกันการอุดตัน

#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ