10 ปี สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

📌คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ครบรอบ 10 ปี (2555-2565) เพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมา พันธกิจ การดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางในการดำเนินงานในระยะต่อไป

https://www.youtube.com/watch?v=ZyR9xyb3fbo&t=14s

ช่องทางการติดตาม
Facebook: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
Line official: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
Instagram: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
Twitter: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
Website: www.nvi.go.th
#10ปีสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
#nationalvaccineinstitute


คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ครบรอบ 10 ปี (2555-2565) เพื่อเผยแพร่ประวัติควา…

ดูโพสต์ต้นฉบับ