5ร. วัยเรียน ต้องสวมหน้ากาก ✔️นั่งรถประจำทาง/รถ รับ-ส่งนักเรียน ✔️เรียงแถวเคารพธงชาติหรือรับอาหาร ✔️รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน ✔️อ…

5ร. วัยเรียน ต้องสวมหน้ากาก
✔️นั่งรถประจำทาง/รถ รับ-ส่งนักเรียน
✔️เรียงแถวเคารพธงชาติหรือรับอาหาร
✔️รวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน
✔️อยู่ร่วมกับคนจำนวนมาก
✔️นั่งเรียนในห้องเรียน/ห้องปรับอากาศ
📌ในช่วงนี้มีการติดเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียนค่อนข้างมาก นอกจากสวมใส่หน้ากากแล้ว ควรเว้นระยะห่าง และล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์กันด้วยนะคะ

ดูโพสต์ต้นฉบับ