Anamai Digital Health : Ready to use Platform Pink Book สมุดบันทึกสุขภาพ https://healthbook.anamai.moph.go.th/ Teen Club ปรึกษ…

Anamai Digital Health : Ready to use

Platform Pink Book สมุดบันทึกสุขภาพ
https://healthbook.anamai.moph.go.th/

Teen Club ปรึกษาปัญหาว้าวุ่น วัยรุ่น วัยใจ
https://lin.ee/SdcEmHc

ก้าวท้าใจ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อสุขภาพ
https://lin.ee/aO1A5yt

Bluebook ให้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเป็นเรื่องง่าย
http://bluebook.anamai.moph.go.th

COVID Free Seting มาตรฐานความปลอดภัยองค์กร
https://stopcovid.anamai.moph.go.th/webapp/

อนามัยมีเดีย สื่อสุขภาพกรมอนามัย
https://multimedia.anamai.moph.go.th/

สัมผัสประสบการณ์จริง ที่งานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565
ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ ฉลองมสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2565 ที่บูธกรมอนามัย

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#COVID19

ดูโพสต์ต้นฉบับ