#ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชี้การกินอาหารแปรรูปมากเกินไป เสี่ยงขาดสารอาหาร ส่งผลให้ดูแก่ก่อนวัย และอาจเสี่ยงสมองเสื…

#ANAMAINEWS

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชี้การกินอาหารแปรรูปมากเกินไป เสี่ยงขาดสารอาหาร ส่งผลให้ดูแก่ก่อนวัย และอาจเสี่ยงสมองเสื่อม แนะ 7 เคล็ดลับ ช่วยให้สมองดีสุขภาพแข็งแรง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3Tn6eK5

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ