#ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะวิธีทำส้วมเฉพาะกิจ 3 รูปแบบ ทางเลือกสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมวิธีทำลายเชื้อโรคเพ…

#ANAMAINEWS

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะวิธีทำส้วมเฉพาะกิจ 3 รูปแบบ ทางเลือกสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมวิธีทำลายเชื้อโรคเพื่อสุขอนามัยที่ดี

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3ctjWKT

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ