#ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ ประชาชนพื้นที่หลังน้ำลด เร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัย ด้วยการทำความสะอาดอย่างถู…

#ANAMAINEWS
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ ประชาชนพื้นที่หลังน้ำลด เร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัย ด้วยการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี 3 ขั้นตอน ลดปัญหาเชื้อราสะสม
อ่านเพิ่มเติม http://bit.ly/3SMXyLA
#สาระสุขภาพ
#กรมอนามัย
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ