#ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นย่านอิแทวอน ประเทศเกาหลีใต้ ย้ำประชาชนท…

#ANAMAINEWS

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นย่านอิแทวอน ประเทศเกาหลีใต้ ย้ำประชาชนที่จะท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ให้ระวังตนเอง หากเป็นไปได้ขอให้หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด เพื่อความปลอดภัย

เพิ่มเติม https://bit.ly/3DRBXxi

#สาระสุขภาพ #กรมอนามัย
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ