#ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำ สถานีขนส่ง ร้านอาหาร ปั๊มน้ำมันร่วมกันล้างส้วมสาธารณะให้สะอาดเพื่อรองรับจำนวนนักท่อง…

#ANAMAINEWS

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำ สถานีขนส่ง ร้านอาหาร ปั๊มน้ำมันร่วมกันล้างส้วมสาธารณะให้สะอาดเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดยาว

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3zBEwS2

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ