#ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจอนามัยโพลในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2565 พบว่า คนไทยมีพฤติกรรมด้านสุขอนามั…

#ANAMAINEWS

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจอนามัยโพลในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2565 พบว่า คนไทยมีพฤติกรรมด้านสุขอนามัยลดลง ทั้งการสวมหน้ากาก ล้างมือ และเว้นระยะห่าง ห่วงวันหยุดยาวอาจเสี่ยงแพร่โรคโควิด-19 แนะสถานที่ต่าง ๆ คุมเข้มมาตรการป้องกันโรค พร้อมขอให้ประชาชนป้องกันตนเองเพิ่มมากขึ้นเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3BpRcwE

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ