#ANAMAINEWS กรมอนามัย เผยแนวโน้มเด็กไทยติดเครื่องดื่มชงรสหวาน แนะโรงเรียนจัดเครื่องดื่มหวานน้อยเป็นทางเลือกสุขภาพ เพิ่มเติม htt…

#ANAMAINEWS
กรมอนามัย เผยแนวโน้มเด็กไทยติดเครื่องดื่มชงรสหวาน แนะโรงเรียนจัดเครื่องดื่มหวานน้อยเป็นทางเลือกสุขภาพ

เพิ่มเติม http://bit.ly/3SPC94m

#สาระสุขภาพ #หวานน้อยสั่งได้ #กรมอนามัย
#กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ