#ANAMAINEWS กระทรวงสาธาณณสุข เผยผลการวิจัยสำคัญเกี่ยวกับสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของคนเมืองในด้านการออกแบบเมือง การส่งเสริมให้คนไทยม…

#ANAMAINEWS
กระทรวงสาธาณณสุข เผยผลการวิจัยสำคัญเกี่ยวกับสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของคนเมืองในด้านการออกแบบเมือง การส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน โดยกรมอนามัยและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) เสนอเร่งพัฒนาสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ผ่านการพัฒนาเมือง สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3PhOxZY
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ