#ANAMAINEWS ชวนพุทธศาสนิกชนสายทำบุญ ร่วมตักบาตร ถวายอาหารเพล ในช่วงวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เน้นเมนูชูสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็…

#ANAMAINEWS
ชวนพุทธศาสนิกชนสายทำบุญ ร่วมตักบาตร ถวายอาหารเพล ในช่วงวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เน้นเมนูชูสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม เพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3Pm6bLL
#กรมอนามัย
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ