#ANAMAINEWS ย้ำความสำคัญของการคุมกำเนิด แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม หรือการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นที่ส่งผลต่อคุณภาพของเด็กไทย พร…

#ANAMAINEWS
ย้ำความสำคัญของการคุมกำเนิด แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม หรือการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นที่ส่งผลต่อคุณภาพของเด็กไทย พร้อมแนะยาฝังคุมกำเนิด เป็นการคุมกำเนิด
แบบกึ่งถาวรที่มีประสิทธิภาพสูง
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3O0tXvQ
#กรมอนามัย
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ