#ANAMAINEWS เตือน แม่ป้อนอาหารลูกในท่านอน อาจอันตรายถึงชีวิต หากสำลัก แนะให้ป้อนอาหารในท่านั่ง โดยประคองศีรษะให้ตั้งตรง และป้อน…

#ANAMAINEWS

เตือน แม่ป้อนอาหารลูกในท่านอน อาจอันตรายถึงชีวิต หากสำลัก แนะให้ป้อนอาหารในท่านั่ง โดยประคองศีรษะให้ตั้งตรง และป้อนให้พอดีคำ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3P5eRWD

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ