#ANAMAINEWS เผย ผลสำรวจอนามัยโพลพบเห็นนักเรียนจับกลุ่มคุยกัน และเล่นกัน โดยไม่สวมหน้ากาก ร้อยละ 60 ขอให้สถานศึกษ…

#ANAMAINEWS

เผย ผลสำรวจอนามัยโพลพบเห็นนักเรียนจับกลุ่มคุยกัน และเล่นกัน โดยไม่สวมหน้ากาก ร้อยละ 60 ขอให้สถานศึกษาทุกแห่ง ยึดมาตรการ 6-6-7 ลดการติดและแพร่เชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3IRX6Iz

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ