#ANAMAINEWS เผย เครื่องครัวไม้สกปรกเสี่ยงเป็นแหล่งสะสมของเชื้อราและเชื้อโรค แนะนำให้หมั่นทำความสะอาดเป็นประจำ และเก็บรักษ…

#ANAMAINEWS

เผย เครื่องครัวไม้สกปรกเสี่ยงเป็นแหล่งสะสมของเชื้อราและเชื้อโรค แนะนำให้หมั่นทำความสะอาดเป็นประจำ และเก็บรักษาอย่างถูกสุขลักษณะ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3AMlCY1

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ