#ANAMAINEWS เร่งจัดส่งชุดจัดการด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม (DOH Hygiene Package) มอบให้ศูนย์อนามัยทั่วประเทศ น…

#ANAMAINEWS

เร่งจัดส่งชุดจัดการด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม (DOH Hygiene Package) มอบให้ศูนย์อนามัยทั่วประเทศ นำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน พร้อมย้ำประชาชนติดตามสถานการณ์ ข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อสามารถเตรียมการรับมือน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงที

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3BDD4zD

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ