#ANAMAINEWS แนะช่วงหน้าฝน พ่อแม่ ผู้ปกครองเฝ้าดูแลสุขภาพเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด พร้อมคุมเข้มสุขอนามัยเมื่อต้องไปโรงเรียน และหมั่นส…

#ANAMAINEWS

แนะช่วงหน้าฝน พ่อแม่ ผู้ปกครองเฝ้าดูแลสุขภาพเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด พร้อมคุมเข้มสุขอนามัยเมื่อต้องไปโรงเรียน และหมั่นสังเกตอาการของเด็กหากพบป่วยเป็นไข้หวัดให้หยุดเรียน จนกว่าร่างกายแข็งแรงปกติ
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3dMx2TT

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ