#ANAMAINEWS แนะนำนักวิ่งเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนแข่งและย้ำให้ผู้จัดงานปฏิบัติตามแนวทางและมาตรฐานการจัดงานวิ่ง รวมถึงเข้มงวดในก…

#ANAMAINEWS

แนะนำนักวิ่งเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนแข่งและย้ำให้ผู้จัดงานปฏิบัติตามแนวทางและมาตรฐานการจัดงานวิ่ง รวมถึงเข้มงวดในการป้องกันตนเองจากโควิด-19 ด้วยหลัก UP (Universal Prevention) เพื่อความปลอดภัยของนักวิ่ง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3eGWyKz

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ