#ANAMAINEWS แนะประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง ลดเสี่ยงโรคและภัยพิบัติด้วย 7 ทักษะในการปรับตัว พร้อมรับภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภู…

#ANAMAINEWS

แนะประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง ลดเสี่ยงโรคและภัยพิบัติด้วย 7 ทักษะในการปรับตัว พร้อมรับภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3q1b9D4

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ