#ANAMAINEWS แนะประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยว เดินทางไกลหรือกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาว ต้องหมั่นสังเกตอาการตนเอง หากพบว่ามีความ…

#ANAMAINEWS

แนะประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยว เดินทางไกลหรือกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาว ต้องหมั่นสังเกตอาการตนเอง หากพบว่ามีความเสี่ยงให้ตรวจ ATK ทันที ก่อนเริ่มกลับเข้าทำงาน พร้อมให้สถานที่ทำงานปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อลดความเสี่ยงโควิด-19

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3Pu0Pyc

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ