#ANAMAINEWS แนะประชาชนแปรงฟันอย่างเดียวอาจจะทำความสะอาดไม่เพียงพอ ควรใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วย หากพบมีอาการเสียวฟัน ปวดฟัน หรือสงสัยว…

#ANAMAINEWS
แนะประชาชนแปรงฟันอย่างเดียวอาจจะทำความสะอาดไม่เพียงพอ ควรใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วย หากพบมีอาการเสียวฟัน ปวดฟัน หรือสงสัยว่าฟันผุ ให้พบทันตแพทย์ เพื่อเข้ารับการรักษาที่ถูกวิธีต่อไป
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3BfXiPY
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ