#ANAMAINEWS แนะวิธีการสังเกตความแตกต่างระหว่างบอนออดิบกับบอนโหรา ห่วงผู้บริโภคเลือกกินผิด ทำให้เสี่ยงพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพตา…

#ANAMAINEWS
แนะวิธีการสังเกตความแตกต่างระหว่างบอนออดิบกับบอนโหรา ห่วงผู้บริโภคเลือกกินผิด ทำให้เสี่ยงพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาได้ พร้อมย้ำเลือกซื้ออาหารปรุงสำเร็จ ที่มีบอนออดิบเป็นส่วนผสมให้เลือกจากร้านที่เชื่อถือได้
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3UgbUq0
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ