Facebook live

เชิญรับชมรายการ รู้ไว้…ใส่ใจกฎระเบียบผลิตภัณฑ์สมุนไพร
EP. 9 เรื่อง การแจ้งชื่อผู้ปฏิบัติการแทนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิต นำเข้า หรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน​ 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น.

ดูโพสต์ต้นฉบับ