Photos from กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข’s post

🔹วันนี้ 4 สิงหาคม 2565
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ร่วมงาน “เสริมสร้างแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการใช้กัญชาทางการแพทย์เพื่อสุขภาพอย่างปลอดภัยในชุมชน” ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ซึ่งผู้ร่วมงานประกอบด้วยประธานชมรม อสม. และผู้แทนจากทุกจังหวัดร่วมงานกว่า 500 คน
ทั้งนี้ ภายหลังเปิดงาน ประธานได้เยี่ยมชมบูทของกรมอนามัย ซึ่งร่วมจัดแสดงนิทรรศการประเด็น “กัญชา” โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ และกองกฎหมาย

ดูโพสต์ต้นฉบับ