Photos from กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข’s post

#ANAMAINEWS

วันนี้ (12 กันยายน 2565) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ร่วมลงนามกับ นายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการทดสอบและวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งส่งเสริมงานวิจัยด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในการเผยแพร่ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยตั้งแผนดำเนินงานระยะยาวร่วมกัน 3 ปี

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3L7xSY7

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ