Photos from กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข’s post

#ANAMAINEWS
วันนี้ (12 กันยายน 2565) ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ก้าวท้าใจในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมี นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ได้แก่ จังหวัดระยอง เขตสุขภาพที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี-ระยอง) ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี และเครือข่ายร่วมงานเปิดตัวกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3xg46KS

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ