Photos from กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข’s post

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะผู้บริหาร มอบชุดสนับสนุนด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย (DOH Hygiene Package) ให้แก่ศูนย์อนามัย เพื่อใช้สนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัย ณ บริเวณห้องโถงอาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย

รวมทั้ง มอบนโยบายการปฏิบัติงานรองรับสถานการณ์ตามภารกิจ ดังนี้
1. Lag: เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและทันท่วงที เพื่อลดความล่าช้าของการเข้าช่วยเหลือประชาชน
2. Gap:ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงในเชิงกลุ่มคนและพื้นที่
3. On Top: มอบสิ่งสนับสนุนด้านสุขาภิบาล สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเติมเต็มสิ่งที่ขาด

#น้ำท่วม #กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
#ANAMAINEWS

ดูโพสต์ต้นฉบับ