Photos from กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข’s post

#ANAMAINEWS

กระทรวงสาธารณสุข เผย ส้วมวัดผ่านการประเมินตามมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ร้อยละ 61 พร้อมส่งเสริมให้มีนักบริบาลสุขา ช่วยพัฒนาส้วมวัดหรือศาสนสถานทุกประเภท ให้สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3xzsDdV

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ