Photos from กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข’s post

#ANAMAINEWS

กระทรวงสาธารณสุขจัดโครงการ “ฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567” เพื่อให้ผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปาก ได้รับการใส่ฟันเทียม และรากฟันเทียม ช่วยให้สามารถรับประทานอาหารได้ดีขึ้น ส่งผลให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ตั้งเป้าใส่ฟันเทียม 72,000 คน และฝังรากฟันเทียม 7,200 คน ในระยะเวลา 2 ปี

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/176766/

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

ดูโพสต์ต้นฉบับ