Photos from กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข’s post

🔸วันนี้ 28 กรกฎาคม 2565
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 และรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) เป็นประธานเปิดตัว (Kick off) โครงการสุขภาพดี ด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัล ปี 2565 ณ โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์ กรรมการที่ปรึกษาแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ร่วมงาน
สำหรับกิจกรรมภายในงานมีพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 พิธีมอบกระเช้าพระราชทานแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท พิธีมอบชุดเครื่องเขียนสมุดพระราชทานแก่ผู้แทนนักเรียนพญาไท พร้อมทั้งมอบอาหารกลางวันพระราชทานให้กับนักเรียน และผู้เข้าร่วมงานด้วย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3bibqxH

#กรมอนามัยส่งเสริมให้คน

ดูโพสต์ต้นฉบับ