Photos from กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย.’s post

เปิดวิสัยทัศน์ ‘ผอ.กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร’ คนใหม่
——
นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป “กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร” จะมีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดย ภก.ฉัตรชัย พานิชศุภภรณ์ ได้เข้ามารับไม้ต่อจาก ภก.วราวุธ เสริมสินสิริ ในฐานะ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพรคนใหม่
อะไรคือทิศทางวิสัยทัศน์
.
อะไรคือจุดเน้นและน้ำหนักความสำคัญที่ผู้อำนวยการกองป้ายแดงเน้นย้ำ บรรทัดถัดจากนี้มีคำตอบ

ดูโพสต์ต้นฉบับ