Photos from กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย.’s post

‘ผลิตภัณฑ์สมุนไพร’ ภูมิปัญญาสู่การศึกษาวิจัยในมนุษย์
——————
ความปลอดภัยทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำของ “ผลิตภัณฑ์สมุนไพร” คือสิ่งที่ อย. ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในขั้นตอน “การวิจัยทางคลินิก” เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับอาสาสมัคร-ผู้เข้าร่วมการวิจัยจำนวนมาก

นั่นทำให้ล่าสุดมีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่ ที่มุ่งเน้นให้ความคุ้มครอง “ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยผลิตภัณฑ์” โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๕ เป็นวันแรก

ติดตามอ่านรายละเอียดได้จากจดหมายข่าวฉบับนี้

ดูโพสต์ต้นฉบับ