WHO เตือน วัคซีนไข้เลือดออก ต้องใช้ในคนเคยติดเชื้อมาก่อนเท่านั้น

มีข่าวมาอัพเดทนะคะ เกี่ยวกับวัคซีนไข้เลือดออกค่ะ

จำได้ไหมคะ ตอนที่ ปอ ทฤษฎี ป่วยเป็นไข้เลือดออก ตอนนั้นมีการแนะนำกันว่าให้ไปฉีดวัคซีนไข้เลือดออกเพื่อป้องกันไว้ก่อน แต่ก็มีคุณหมอบางท่านออกมาเตือนว่า วัคซีนนี้ยังใหม่และยังมีข้อมูลทางคลินิกไม่สมบูรณ์เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลทางคลินิก

ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 เมษายน ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกมาประกาศนะคะว่า วัคซีนไข้เลือดออก จะต้องใช้ในผู้ที่ทดสอบแล้วพบว่าเคยติดเชื้อมาก่อนแล้วเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับอายุ (ไม่ได้เอาอายุมาเป็นเกณฑ์ในการรับวัคซีน ไม่เกี่ยวกับอายุ 9 ปีขึ้นไปเริ่มรับวัคซีนได้)

ซึ่งเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากพบความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของความรุนแรงของอาการโรคไข้เลือดออกในบางรายที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อนซึ่งได้รับวัคซีน

ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญบางท่านก็ให้ความเห็นว่า เกณฑ์ของ WHO ที่ประกาศทำได้ค่อนข้างยากในทางปฏิบัติ หากใช้เกณฑ์ให้วัคซีนในเด็กอายุ 9 ปีหรือมากกว่า ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่เคยมีประชากร 70% ติดเชื้อไข้เลือดออกแทนน่าจะดีกว่า และ WHO ควรให้บริษัทผู้ผลิตศึกษาเพิ่มเติมในแง่ความปลอดภัยในการใช้กับเด็กอายุ 9 ปี หรือมากกว่าที่ไม่เคยได้รับเชื้อมาก่อนควบคู่ไป เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของข้อมูลความปลอดภัยมันจะดีกว่า …

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันก็ยังไม่มีวิธีที่เหมาะสมทั้งในแง่ความไวและความสะดวกในทางเวชปฏิบัติ ที่จะเอามาใช้ทดสอบเพื่อพิจารณาตรวจคัดกรองการให้วัคซีนไข้เลือดออก ดังนั้นเราจึงต้องรอการพัฒนาต่อไปค่ะ ซึ่งตามข่าวบอกว่าต้องรออีกประมาณ 1 ปี

อธิบายเพิ่มเติม : คือในการตรวจว่าใครเคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อนหรือไม่นั้น ในปัจจุบันใช้วิธีทางวิทยาภูมิคุ้มกัน (immunology) คือ ดูว่าใครที่ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันกับเชื้อไข้เลือดโรค แสดงว่าต้องเคยติดโรคนี้มาแล้ว แต่ปัญหาคือ วิธีการตรวจในปัจจุบัน มันยังมีปัญหาว่า อาจมีผลบวกลวง เช่น บางครั้งเราเคยเป็นโรคอื่นที่คล้ายๆกัน แต่ไม่ใช่ไข้เลือดออก ผลตรวจอาจออกมาเป็นเคยติดเชื้อได้ นอกจากนี้วิธีการตรวจก็ยังค่อนข้างยุ่งยาก และใช้งบประมาณในการตรวจสูง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาวิธีการตรวจให้ได้ผลที่มีความไว และมีความสะดวกมากกว่านี้เสียก่อน ซึ่งน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 1 ปี แต่ส่วนตัวผู้เขียนเห็นว่า กว่าวิธีนี้จะแพร่หลายในไทย ก็น่าจะรออีกประมาณ 2 ปี เป็นอย่างน้อยค่ะ

ลิ้งข่าวต้นฉบับ >>>>> https://www.reuters.com/article/us-dengue-sanofi-who/who-recommends-testing-before-use-of-sanofis-dengue-vaccine-idUSKBN1HQ23R