พิสูจน์เอกลักษณ์ยา (Drug Identifier)

ฐานข้อมูลค้นหายา Drug Identifier จัดทำโดย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ฐานข้อมูลพิสูจน์เอกลักษณ์ยาอื่นๆในไทย