Difflam Forte Throat Spray (สเปรย์พ่นคอดิฟเฟรม)

Difflam Forte Throat Spray (สเปรย์พ่นคอดิฟเฟรม) คืออะไร ?

Difflam Forte Throat Spray เป็นสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บอักเสบในช่องปากและลำคอ ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอและอาการปวดชั่วคราวของต่อมทอมซิลอักเสบ เยื่อบุอักเสบจากรังสี การอักเสบหลังการผ่าตัดเหงือกหรือฟัน

ตัวยาสำคัญ

ในแต่ละ 1 มล. ของยา Difflam Forte Throat Spray ประกอบด้วย 3.0 มก. ของเบ็นซีดามีน ไฮโดรคลอไรต์ (3.0 mg of Benzydamine HCl in mL) การพ่นยาแต่ละครั้งจะให้ Benzydamine HCl 0.5 มก.

ส่วนประกอบ

สูตรยาประกอบไปด้วย เบ็นซีดามีน ไฮโดรคลอไรต์, เอทานอล, แซคคาริน โซเดียม, เมทธิลไฮดรอกซีเบนโซเอต, กลีเซอรอล, พีอีจี-40, ไฮโดรจีเนเตดแคสเตอร์ออยล์, น้ำบริสุทธิ์ และสารแต่งรสมิ้นต์

ไม่มีส่วนประกอบของกลูเตน แลกโตส น้ำตาล หรือสี

ข้อบ่งใช้

สำหรับบรรเทาอาการปวดชั่วคราวเนื่องจากการอักเสบที่เยื่อบุช่องปากและคอ รวมถึงต่อมทอมซิลอักเสบ เจ็บคอ เยื่อบุอักเสบจากรังสี การอักเสบหลังจากการผ่าตัดเหงือกหรือฟัน

ขนาดและวิธีใช้

 • ผู้ใหญ่และเด็กอายุมากกว่า 12 ปี: พ่นยาครั้งละ 2-4 ที (1-2 มก.) ไปยังบริเวณที่ปวดหรืออักเสบโดยตรงและกลืนเบาๆ อาจพ่นยาซ้ำทุก 2-3 ชั่วโมง แต่ไม่เกินวันละ 6 ครั้ง
 • เด็กอายุ 6-12 ปี: พ่นยาครั้งละ 2 ที (1 มก.) ไปยังบริเวณที่ปวดหรืออักเสบโดยตรงและกลืนเบาๆ อาจพ่นยาซ้ำทุก 3 ชั่วโมง ตามความจำเป็น แต่ไม่เกินวันละ 6 ครั้ง
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี: ไม่แนะนำให้ใช้

ไม่ควรใช้ยาอย่างต่อเนื่องเกิน 7 วัน นอกจากแพทย์สั่ง

การทำความสะอาดขวดยา: หลังจากที่พ่นยา ให้เช็ดหัวพ่นด้วยกระดาษทิชชู่ที่สะอาดเพื่อป้องกันการอุดตัน

การใช้ยาในสตรีมีครรภ์

ไม่แนะนำให้ใช้ในสตรีมีครรภ์ในระยะไตรมาสสุดท้าย การศึกษาในสัตว์ทดลองยังมีข้อมูลไม่เพียงพอ แต่ข้อมูลที่มีอยู่ไม่พบว่ายานี้มีอันตรายต่อตัวอ่อน อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการศึกษาถึงความปลอดภัยของ Benzydamine HCl ในสตรีมีครรภ์ ควรพิจารณาถึงความเสี่ยงและประโยชน์ที่ได้รับเมื่อต้องใช้ยานี้ในสตรีมีครรภ์

การใช้ยาในเด็ก

เนื่องจากข้อมูลการใช้ยานี้ในเด็กยังมีไม่เพียงพอ จึงไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ

เภสัชวิทยา

Benzydamine เป็นสารแก้ปวดที่มีฤทธิ์ต้านอักเสบซึ่งมีโครงสร้างที่ไม่สัมพันธ์กับยากลุ่มสเตียรอยด์ Benzydamine แตกต่างจากสารต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ชนิดๆอื่น คือมีความเป็นด่างมากกว่าเป็นกรด

ในสัตว์ทดลองแสดงให้เห็นว่าเมื่อให้ยาเข้าสู่ร่างกาย ยาจะมีฤทธิ์ในการแก้ปวดและลดการบวมเนื่องจากการอักเสบ ยาสามารถยับยั้งการเกิดแกรนูโลมาด้วยในขนาดความเข้มข้นที่ใช้สำหรับภายนอก

Benzydamine มีฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะที่ และไม่ทำให้เกิดการกัดกร่อนของเยื่อบุกระเพาะอาหารเมื่อให้โดยการรับประทานในหนู rat ในขนาดยา 100 มก./กก.

ฤทธิ์ในการแก้ปวดของ Benzydamine พบมากกว่าในการทดลองที่อาการปวดที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ เช่นเดียวกับยาที่เหมือนกับแอสไพริน Benzydamine มีฤทธิ์ในการลดไข้ การตอบสนองส่วนปลายถูกยับยั้งไว้ชั่วคราวหลังจากให้ยาทางหลอดเลือดดำกับแมว

เภสัชพลศาสตร์

Benzydamine มีกลไกการออกฤทธิ์ต้านการอักเสบที่ไม่สัมพันธ์กับการกระตุ้นของ pituitary-adrenal axis เช่นเดียวกับยาต้านอักเสบชนิดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์อื่นๆ คือยับยั้งการสังเคราะห์ของพรอสต้าแกลนดินภายใต้ภาวะที่เฉพาะ แต่คุณสมบัติของยาในด้านนี้ยังไม่มีการศึกษาผลในการทำให้เมมเบรนของเซลล์มีความเสถียรอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลไกการออกฤทธิ์

เภสัชจลนศาสตร์

Benzydamine ดูดซึมได้ดีจากทางเดินอาหารเมื่อให้โดยการรับประทาน

หลังจากที่พ่นยา Difflam สเปรย์พ่นคอสำหรับต้านการอักเสบ Benzydamine จะถูกดูดซึมผ่านเยื่อบุที่มีการอักเสบที่ซึ่งยาจะออกฤทธิ์ต้านการอักเสบและทำให้ชาเฉพาะที่ ระดับของ Benzydamine ในพลาสม่าหลังจากที่ใช้ยา difflam Forte Throat Spray มีระดับต่ำ และเป็นสัดส่วนกับปริมาณที่กลืนลงไปจริง

Benzydamine และ metabolite ของ benzydamine ถูกขับออกทางปัสสาวะเป็นส่วนใหญ่ metabolism เกิดโดยกระบวนการ oxidation เป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนผ่านกระบวนการ dealkylation

พบ Benzydamine ในเลือดและปัสสาวะ หลังจากที่กลั้วคอด้วยยา difflam ยาที่ถูกดูดซึมถูกกำจัดภายใน 24 ชม. การให้ยาซ้ำภายใน 7 วัน ไม่ทำให้เกิดการสะสมของ Benzydamine ในพลาสม่า

ทำอย่างไรหากลืมใช้ยา Difflam Forte Throat Spray

ให้ใช้ได้ทันทีที่นึกได้ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

การได้รับยาเกินขนาด

ยังไม่มีรายงานว่าพบผู้ได้รับ Difflam Forte Throat Spray เกินขนาด อย่างไรก็ดี มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์ของระบบประสาทส่วนกลางในคนที่ได้รับยา Difflam Solution เกินขนาด ซึ่งเป็นตัวยา Benzydamine hydrochloride เช่นเดียวกัน

ยังไม่มียาแก้พิษเฉพาะของ Benzydamine hydrochloride ถ้ากลืนยาเข้าไปปริมาณมากควรให้การรักษาตามอาการ

ข้อควรระวัง

 • ถ้าอาการเจ็บคอมีสาเหตุมาจากติดเชื้อแบคทีเรีย ต้องพิจารณาให้การรักษาด้วยยาต้านเชื้อแบคทีเรียที่เหมาะสมเพิ่มจากการใช้ยา Difflam Forte Throat Spray

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

โดยทั่วไปผู้ป่วยมีการทนต่อยา Difflam Forte Throat Spray ได้ดี และมีอาการข้างเคียงไม่ร้ายแรง

อาการไม่พึงประสงค์เฉพาะที่

อาการที่พบบ่อยคือปากชา (พบ 2.6% ของผู้ที่ได้รับยา) รู้สึกปวดแสบปวดร้อน (1.4%) นอกจากนี้มีอาการปากแห้งหรือกระหายน้ำ (0.2%) tingling (0.2%) รู้สึกร้อนในปากและการรับรสเปลี่ยนไป (0.1%)

อาการไม่พึงประสงค์ทางระบบ

อาการเหล่านี้พบไม่บ่อย ที่มีรายงานได้แก่ อาการคลื่นไส้ อาเจียน กระเพาะอาหารและลำไส้ผิดปกติ (0.4%) มึนงง (0.1%) ปวดศรีษะและง่วง (0.1%) อาจมีอาการแพ้แต่น้อยมาก หากแพ้จะมีอาการคัน ผื่น ลมพิษ ผิวหนังอักเสบจากแสงและอาจพบกล่องเสียงหดเกร็ง หรือหลอดลมหดเกร็ง

อาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที

ปวดท้องหรือไม่สบายท้องอย่างรุนแรง ปวดศรีษะอย่างรุนแรง มีผื่นคัน ลมพิษ ผิวหนังอักเสบ หายใจลำบาก

อันตรกิริยาระหว่างยา

 • ยังไม่มีข้อมูลว่ายาใดมีปฏิกิริยากับยา Benzydamine

ข้อห้ามใช้

ผู้ป่วยที่แพ้ยา Benzydamine หรือส่วนประกอบใดๆของยานี้

คำเตือน

 • ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือผู้ที่มีอาการหอบหืด ลมพิษ หรือโพรงจมูกอักเสบแบบเฉียบพลันจากการใช้ยากลุ่มแอสไพริน หรือกลุ่ม NSAIDs
 • สตรีมีครรภ์ไตรมาสสุดท้ายควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ นอกจากแพทย์สั่ง
 • ห้ามใช้ในผู้ที่มีเลือดออกในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ หรือมีแผลทะลุ
 • ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต อย่างรุนแรง
 • ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคไข้เลือดออก
 • ยานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกหรือแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้
 • ยานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดการตีบตันของหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ โดยเฉพาะเมื่อใช้ยาในขนาดสูงเป็นเวลานาน
 • ยานี้อาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ของภาวะบวมน้ำ จึงควรใช้ยานี้ด้วยความระมัดระวังในผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ไตทำงานผิดปกติ
 • ระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูง หรือผู้สูงอายุ
 • ยานี้มีผลต่อการเกาะกลุ่มกันของเกล็ดเลือด จึงควรหลีกเลี่ยงในผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออก หรือเกล็ดเลือดผิดปกติจากสาเหตุอื่นๆ

การเก็บรักษา

 • ป้องกันจากแสงและเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส อายุการใช้ยา 4 ปี

รายละเอียดอื่นๆ

เลขทะเบียนยา : 1C 37/61  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของเลขทะเบียนตำรับยา

รูปแบบยา :  OROMUCOSAL SPRAY, SOLUTION

รูปแบบและขนาดบรรจุ : ขวดปั๊มสีขาวสำหรับพ่นยาเป็นโดสพร้อมฝาสีเขียว บรรจุสารละลายใส 15 มล.

ประเภทของยา : ยาใช้เฉพาะที่

ประเภทของยาควบคุมตามกฏหมาย : ยาอันตราย

ผู้ผลิต: AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA, ANCONA (AN), Italy

นำเข้าโดย: บริษัท ไอโนวา ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร ดิ ออฟฟิศ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 29 ห้องเลขที่ 2967/5 ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0 2264 8000

Difflam Forte Throat Spray หาซื้อได้ที่ไหน ?

เนื่องจาก Difflam Forte Throat Spray จัดเป็นยาอันตราย จึงจำหน่ายได้ในเฉพาะร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) และต้องส่งมอบยาโดยเภสัชกรเท่านั้น

เอกสารอ้างอิง

 • ฉลากและเอกสารกำกับยา Difflam Forte Throat Spray ลงวันที่แก้ไขปรับปรุงเอกสาร มีนาคม 2562
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ระบบตรวจสอบการอนุญาต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 • MIMS

ร่วมแชร์ประสบการณ์/รีวิวผลิตภัณฑ์

0.0
Rated 0 out of 5
0 out of 5 stars (based on 0 reviews)
Excellent0%
Very good0%
Average0%
Poor0%
Terrible0%

There are no reviews yet. Be the first one to write one.