วิธีการปรุงยาแผนไทย – ยาสด

รูปแบบยาตำรับที่มีส่วนประกอบของตัวยาสมุนไพรในตำรับเป็นชนิดสด ปรุงขึ้นเพื่อกินหรือใช้ในทันทีมีวิธีการเตรียมที่ง่ายและใช้เวลาไม่มาก

กระบวนการผลิตยาสด

  1. นำสมุนไพรตามสูตรตำรับมาทำความสะอาด จากนั้นหั่น สับ หรือโขลกให้แหลก เพื่อให้ยามีขนาดตามที่ต้องการ
  2. นำตัวยาสมุนไพรมาตำหรือโขลกให้ละเอียด ละลายน้ำกระสายยาที่กำหนดก่อนใช้ยา และควรใช้ทันทีเมื่อปรุงยาเสร็จ

ที่มา

  • หนังสือรายการตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ.2564, กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข