เภสัชวัตถุ (ธาตุวัตถุ)

ลำดับชื่อตัวยาชื่อสามัญชื่อทางเคมี / ชื่อวิทยาศาสตร์
1กระแจะตะนาวKrachae powder
2การบูรcamphord-camphor, dl-camphor
3กำมะถัน/กำมะถันเหลือง/สุพรรณถันsulphursulphur
4เกล็ดสะระแหน่mentholl-menthol, dl-menthol
5เกลือsea saltsodium chloride
6เกลือกะตังureaurea
7เกลือฝ่อFo saltprepared sodium chloride
8เกลือพิกPik saltprepared sodium chloride
9เกลือเม็ดrock saltcrude sodium chloride
10เกลือวิกWik saltprepared sodium chloride
11เกลือสมุทรsea saltsodium chloride
12เกลือสมุทรีSamuttri saltprepared sodium chloride
13เกลือสินเธาว์Sintao saltprepared sodium chloride
14เกลือสินเธาว์rock saltsodium chloride
15ขันฑสกรprecipitated nectar
16ข้าวหมากfermented glutinous rice
17จุณขี้เหล็กiron powderferric oxide
18จุนสีchalcanthiecopper sulfate
19ดินคาวีKawi earthimpured silicon dioxide
20ดินประสิวcrude saltpetrecrude potassium nitrate
21ดินประสิวขาวsaltpetrepure potassium nitrate
22ดินหมาร่าMara earthimpured silicon dioxide
23ดีเกลือGlauver’s saltsodium sulfate decahydrate
24ดีเกลือฝรั่งepsom saltmagnesium sulfate heptahydrate
25น้ำตาลกรวดcrystalline sugarsucrose
26น้ำตาลโตนดpalmyra palm sugarsucrose
27น้ำตาลทรายtable sugarsucrose
28น้ำตาลทรายแดงbrown sugarsucrose
29น้ำประสานทองboraxsodium borate
30น้ำปูนใสlimewatersaturated calcium hydroxide solution
31น้ำส้มสายชูvinegaracetic acid
32ปูนขาวlimecalcium oxide
33ปูนแดงredlimecalcium oxide
34แป้งข้าวหมากfermented rice flour
35พิมเสนBorneol camphord-borneol, dl-borneol
36สารส้มammonium alumhydrated aluminium ammonium sulfate
37สุพรรณถัน/กำมะถัน/กำมะถันเหลืองsulphursulphur
38สุราliquorethyl alcohol
39หมึกหอมprepared Chinese ink

ที่มา

  • หนังสือรายการตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ.2564, กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข