วิธีการปรุงยาแผนไทย – ยาทา (liniment)

ยาทาเป็นรูปแบบยาใช้ภายนอก ตำรายาโบราณให้วิธีการปรุงยาเตรียมรูปแบบนี้ไว้ว่า เตรียมจาก “ยาสดหรือแห้ง ประสมแล้ว ใช้เป็นยาทา”

กระบวนการผลิตยาทา

  1. ใช้ตัวยาสดหรือแห้ง ถ้าใช้ตัวยาสดให้หั่นเป็นชิ้นก่อน แล้วตำหรือสับหยาบ ๆ ส่วนตัวยาแห้งอาจบดหยาบ (ผ่านแร่งเบอร์ 60) ถึงละเอียดปานกลาง หยาบ (ผ่านแร่งเบอร์ 80)
  2. นำมาผสมกันตามตำรับยา แล้วใส่บรรจุภัณฑ์
  3. ทาบริเวณที่เป็น อาจใช้ร่วมกับน้ำกระสายยาตามที่ตำรับยาระบุไว้

ที่มา

  • หนังสือรายการตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ.2564, กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, กระทรวงสาธารณสุข