โปรแกรมคำนวณขนาดยาในเด็ก (Pediatric Dose Calculator) โดย WorldMedic

โปรแกรม Pediatric Dose Calculator จัดทำโดย WorldMedic

โปรแกรมนี้ ใช้ค่อนข้างง่าย แต่มีรายละเอียดค่อนข้างครบ มีให้เลือกทั้งแบบคำนวณจากน้ำหนัก และคำนวณจากพื้นที่ผิว ส่วนตัวมองว่าดีกว่าและใช้งานได้จริงมากกว่าโปรแกรมคำนวณตามเว็บนอกอย่าง Omnicalculator หรือ MDapp ด้วยซ้ำ

วิธีการใช้โปรแกรม

  1. เลือกจากแถบด้านบนว่าจะคำนวณจากน้ำหนัก หรือคำนวณจากพื้นที่ผิว
  2. เลือกยาที่ต้องการคำนวณตรงแถบด้านซ้ายมือ
  3. กดเลือกแถบคำว่า “โปรดเลือกโรคที่ต้องการคำนวณขนาดยา” ถ้าเป็นยาที่ใช้รักษาได้หลายโรค แต่ละโรคใช้ขนาดรักษาไม่เท่ากัน ก็จะขึ้นชื่อโรคมาให้เลือก หรือบางทีก็ขึ้นให้เลือกเป็นขนาดยาปกติ หรือขนาดยาตามรูปแบบการปลดปล่อย เช่น sustained release เป็นต้น หรือขึ้นเป็น Loading dose/Maintenance dose ก็ได้เหมือนกัน ขึ้นกับชนิดของยา
  4. หลังจากทำตามข้อ 3 จะปรากฏแถบ “โปรดเลือกช่วงอายุ” ให้กดเลือกช่วงอายุของผู้ที่ต้องการใช้ยาจากแถบดังกล่าว
  5. ใส่น้ำหนักของผู้ที่ต้องการใช้ยาในช่อง “น้ำหนัก (กิโลกรัม)” (ถ้าเลือกคำนวณจากพื้นที่ผิวจะต้องใส่ส่วนสูง ในช่อง “ส่วนสูง (เซนติเมตร)” ด้วย ส่วนค่า BSA(m2) เดี๋ยวโปรแกรมคำนวณให้เอง)
  6. กดปุ่ม “คำนวณ” จะปรากฏค่าขนาดยาที่ต้องใช้ออกมาให้ (แต่ว่าในทางปฏิบัติอาจไม่สะดวกนัก เพราะต้องแปลงเป็นปริมาณที่ต้องใช้ทานจริงๆอีก เช่น ต้องกิน 20 mg แต่ขวดระบุไว้ว่าขนาดยาคือ 100 mg/ 5 ml ก็ต้องมาคิดอีกทีว่าต้องให้กิน 1 ml นะ อะไรแบบนี้ แต่ไม่เป็นไร ทำตาม Step ถัดไป)
  7. Step นี้มีขึ้นมาเฉพาะยาบางตัว คือหลังจากกดปุ่ม “คำนวณ” ตามข้อ 6 แล้ว จะปรากฏแถบ “เลือกความเข้มข้น” มาให้ ให้เรากดเพื่อเลือกความเข้มข้นของยาที่เราต้องการใช้ จากนั้นกดปุ่ม “คำนวณปริมาตร” จะปรากฏปริมาตรที่ต้องใช้จริงออกมาให้ ถือว่าสะดวกทีเดียว แต่ถ้าความเข้มข้นของยาที่เราต้องการใช้ไม่มีให้เลือก ก็ต้องคำนวณเอง

ถ้าสนใจโปรแกรม สินค้า และบริการอื่นๆของ worldmedic กดดูได้ที่นี่

โปรแกรมคำนวณขนาดยาในเด็กอื่นๆในไทย