โปรแกรมคำนวณขนาดยาน้ำสำหรับเด็ก

โปรแกรมคำนวณขนาดยาน้ำสำหรับเด็ก จาก รพ.สต.พรุใน

โปรแกรมนี้ ข้อดีคือใช้งานง่ายมาก แค่ใส่น้ำหนัก (กิโลกรัม) แล้วกดปุ่ม “คำนวณขนาดยา” ก็ออกมาเป็นปริมาตรที่ต้องทานต่อครั้งให้เลย ถือว่าสะดวกรวดเร็วและสามารถใช้ในทางปฏิบัติได้ง่ายมากๆ แต่มีข้อจำกัดคือ ชนิดของยาที่คำนวณได้ยังค่อนข้างน้อย และไม่สามารถแก้ไขความเข้มข้นของยาได้ ดังนั้นถ้ายาที่เราจะใช้มีความเข้มข้นต่างจากในตัวโปรแกรม ก็จะไม่สามารถใช้โปรแกรมนี้คำนวณได้

วิธีการใช้โปรแกรม

  1. ใส่น้ำหนัก (กิโลกรัม) ของเด็กที่เราต้องให้ยา แล้วกดปุ่ม “คำนวณขนาดยา”
  2. ในยาแต่ละชนิด โปรแกรมจะคำนวณค่าออกมา 3 ค่า โดยช่องแรกคือปริมาณต่ำสุดต่อวัน ช่องสองคือปริมาณสูงสุดต่อวัน (ยกเว้น Paracetamol เป็นต่อ Dose) และช่องสุดท้ายคือปริมาตรที่ต้องทานต่อครั้งเมื่อแบ่งให้ยาตามที่โปรแกรมระบุ

ติดต่อผู้เขียนโปรแกรม [email protected]

จริงๆ ยังมีโปรแกรมอื่นอีก เช่น

โปรแกรมคำนวณขนาดยาในเด็กอื่นๆในไทย